COOL CLAY PASTE

Image

COOL CLAY PASTE
• Atlar İçin Bakım Ürünü. Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
BİLEŞİMİ:
• Kirli Beyaz / Gri renkli pasta. % 30 Kaolin, % 23,5 Bentonit, % 5 Alüminyum Silikat, % 2 Sodyum Borat, % 2,5 Gliserin, %1 Nane Yağı, % 0,5 Asetik Asit, % 0,02 Kekik Yağı, % 35,48 Damıtılmış Su.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
• Formülasyonunda bulunan maddeler su tutma özelliğine sahip kil grubu maddelerdir. Kil ve suyun termal iletkenlik özelliği nedeniyle ayakta oluşan sıcaklığı absorbe eder ve serinleme sağlar.
KULLANIM SAHASI:
COOL CLAY antrenman ve yarış sonrası atların bacak ve ayaklarında oluşan sıcaklığı, lokalize yangıyı, yorgunluğu ve kırgınlıkları semptomatik olarak giderir ve rahatlama sağlar. Ayrıca küçük kesik ve sürtünmelerde kullanılabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
• Bacaklar temizlenir, uygulama yapılacak bölge su ile nemlendirilir. COOL CLAY küçük miktarlarda dizlere, tendonlara, inciklere ve ayak bileklerine yedirilerek yaklaşık 3 - 5 mm. kadar ince bir tabaka oluşuncaya kadar tatbik edilir. Uygulanan yer olduğu gibi bırakılabilir veya daha uzun bir süre etki sağlamak için hafifçe ıslatılmış uygun bir kağıt ile sarıldıktan sonra bandaj uygulanır. 12 veya 24 saat sonra suyla yıkanır ve gerekirse tekrar uygulanır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
COOL CLAY diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmamalıdır.

 

COOL CLAY PASTE
• Care Product For Horses For Animal Health Use Only.
COMPOSITION:
• Off-White / Gray colored paste.
% 30 Kaolin, % 23,5 Bentonite, % 5 Aluminum Silicate, % 2 Sodium Borate, %2,5 Glycerine, %1 Peppermint Oil, % 0,5 Acetic Acid, % 0.02 Thyme Oil, % 35.48 Distilled Water.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES:
• The substances in its formulation are clay group substances with water-hold ing properties. Due to the thermal conductivity of clay and water, it absorbs the heat generated by the foot and provides cooling.
USAGE AREA:
COOL CLAY relieves the heat, localized inflammation, fatigue and malaise in the legs and feet of horses after training and race symptomatically and provides relief. It can also be used on minor cuts and rubbings.
USAGE AND DOSAGE:
• The legs are cleaned, the application area is moistened with water. COOL CLAY is applied in small quantities to the knees, tendons, shins and ankles, approxi-mately 3 - 5 mm. It is applied until a thin layer is formed. The applied area can be left as it is, or a bandage is applied after wrapping with a slightly dampened appropriate paper for a longer effect. After 12 or 24 hours, it is washed off with water and reapplied if necessary.
DRUG INTERACTIONS:
COOL CLAY should not be mixed with other drugs.

ImageImage