NEUTRALEX

Image

Supplement Facts / İçerik:
Per/50ml
11.1.1 Calcium Carbonate 5.000mg
11.2.7 Magnesium Carbonate 600mg
11.4.2 Sodium Bicarbonate 1.500mg
Others components / Diğer Bileşenler:
1d401 Sodium Alginate 1.500mg
E415 Xanthan gum
Aromatic Components / Aromatik Bileşenler:
Peppermint Flavor (Nane Aroması)
Composition / Kompozisyon:
Calcium Carbonate, Magnesium Carbonate, Sodium Bicarbonate, Sodium Alginate, Xanthan gum, Peppermint Flavor (Nane Aroması)

Kullanım Şekli:
• Atların sabah ve akşam yemlerinden ortalama 1 saat önce 50 ml. besleme şırıngası ile direkt ağzına sıkılarak verilir. (Günde toplam 100 ml.)
KULLANMADAN ÖNCE ŞİŞEYİ ÇALKALAYINIZ.

Kullanım Amacı:
NEUTRALEX mide asidinin oluşturduğu yanmalara karşı koruyucu özelliğe sahip olup mide/bağırsak ülserlerin tedavisinde ve önlenmesinde yardımcı olan tamamlayıcı yem katkı premiksidir.
• Mide asidine bağlı belirtiler ile mide ülseri, mide ağrısı, mide yanması, midede doluluk veya ağırlık hissi, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, midede asit fazlalığına bağlı belirtilerin ve stresin giderilmesinde yardımcı olur.

 

Feeding Direction:
• An average of 50 ml 1 hour before the morning and evening feeds of the horses. It is given by squeezing directly into the mouth with a feeding syringe. (Total 100 ml per day.)
SHAKE THE BOTTLE BEFORE USE.

Purpose of usage:
NEUTRALEX is a complementary feed additive premix that has a protective feature against burns caused by stomach acid and helps in the treatment and prevention of stomach/intestinal ulcers.
• It helps to relieve symptoms and stress due to stomach acid-related symptoms and stomach ulcer, stomach pain, heartburn, feeling of fullness or heaviness in the stomach, indigestion, bloating, nausea, excess acid in the stomach.

Image Image