EXTRA PROBIOTIC

Image

Supplement Facts / İçerik:
Per/1kg
Digestibility Enhancers / Sindirilebilirliği Arttırıcılar:
Probiotic / Probiyotik:
4b1702 Saccharomyces Cerevisiae, min. CFU 2 X1012/kg
Prebiotic / Prebiyotik:
4.4.9 Inulin (Hindiba) %5
13.4.1 Polydextrose %5
Amino Acids / Amino Asitler:
3c410 L-Threonine %2
L-Glutamine %1,5
Ingredients / İçerik:
2.19.3 Sunflower seed meal (Ayçiçeği tohumu küspesi), 4b1702 Saccharomyces Cerevisiae, 3c410 L-Threonine, L-Glutamine, 4.4.9 Inulin (Hindiba), 13.4.1 Polydextrose
Analytical Components / Analitik Bileşenler:
Crude protein (Ham protein) %19.5, L-Threonine %2, L-Glutamine %1,5, Crude Fat (Ham yağ) %3,5, Crude Fiber (Ham Lif) %25

Kullanım Şekli:
• Atların yemlerine günde 1 kez 25 gram (1 ölçek) katılarak kullanılır.

Kullanım Amacı:
EXTRA PROBIOTIC atların mide ve sindirim sistemini destekleyici tamamlayıcı yem katkı premiksidir.
PREBİYOTİKLER; Sindirilemeyen, bağırsaktaki yararlı mikroorganizmaları (probiyotikler) gelişmesini sağlayan ve sindirimin düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için olumlu etki gösteren kompleks karbonhidratlardır.
PROBİYOTİKLER; Sindirim kanalına yerleşerek sindirim faaliyetlerini olumlu yönde düzenleyen canlı mikroorganizmalardır.
• Enfeksiyonları önler, patojenleri baskı altında tutar.
• Bağırsakların ekolojik dengesini sağlar ve dışkılamayı kolaylaştırır.
• Yemden yararlamını ve büyümeyi destekler. Ayrıca su kaybını azaltır.

 

Feeding Direction:
• It is used by adding 25 grams (1 scoop) to the feed of horses once a day.
Purpose of usage:
EXTRA PROBIOTIC is a feed additive premix that supports the stomach and digestive system of horses.
PREBIOTICS; are non-digestible complex carbohydrates that enable the development of beneficial microorganisms (probiotics) in the intestine and have a positive effect for the regular and healthy digestion.
PROBIOTICS; are living microorganisms that settle in the digestive tract and regulate digestive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  activities positively.
• It prevents infections and keeps pathogens under pressure.
• It provides the ecological balance of the intestines and facilitates defecation.
• It supports feed utilization and growth. It also reduces water loss.

Image Image